Vi holder (vårt første) foredrag!

ReiseINFORMASJON og INSPIRASJON: Synnøve holder foredrag om hvordan oppleve verden på budsjett!